Activiteitenkalender
In de Activiteitenkalender van De Wingerd vindt u alle praktische informatie voor het schooljaar 2015-2016. Per maand wordt op een kalenderblad weergegeven welke activiteiten er op school gepland zijn. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van onderwijsinhoud, leerlingenzorg, rapportage, oudercontacten, feesten en vieringen en ook buitenschoolse activiteiten. Tenslotte worden ook vakanties en vrije dagen hierop aangegeven. Op deze manier nemen wij u mee het (school)jaar rond.