Dag-/weekverslag
In de relatie tussen school en ouders vinden we contact met de ouders heel belangrijk. De contacten lopen, afhankelijk van de taalvaardigheid van de leerling, via het contactschrift of het weekverslag. In het contactschrift kunnen leerkrachten èn ouders informatie over school, dagelijkse dingen thuis of op school en speciale momenten schrijven. In bepaalde situaties kan zowel de leerkracht als de ouder(s) telefonisch informatie uitwisselen of een gesprek aanvragen. Telefonisch contact vindt plaats voor en na schooltijd (voor schooltijden zie blz. 10), uitgezonderd noodgevallen.