Als school werken directie en team voortdurend aan ontwikkeling en borging van kwaliteit. Met het kwaliteitsinstrument WMK wordt de kwaliteit van de school goed in kaart gebracht. Het biedt de mogelijkheid om de kwaliteit vast te stellen, te scoren en te analyseren. Op basis hiervan kunnen we als school ieder jaar opnieuw plannen maken om de kwaliteit te verbeteren of om het juist vast te houden.

Dit schooljaar hebben we een kwaliteitsmeting gedaan voor: Zorg en begeleiding (score 3.34), Leerstofaanbod (score 3.06) en Didactisch handelen (score 3.0).

De uitwerking van de kaart Zorg en begeleiding is te zien middels bijgevoegde link ter voorbeeld. De overige kaarten zijn uitgewerkt in het jaarverslag. Ook te vinden op de website.

Kwaliteitskaart Zorg en begeleiding 2016-2017 SO De Wingerd