Identiteit
‘Identiteit is dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand. Het kan daarbij gaan om zowel personen als organisaties of landen’.

De christelijke grondslag van De Wingerd is ons verbindende element. Dit vormt de basis om onze waarden tot uiting te laten komen in het hedendaagse leven. De school is een afspiegeling van de maatschappij en daarom is er ook aandacht voor andere religies en culturele gebruiken.

Om richting te geven aan de identiteit van De Wingerd hebben we vijf kernwaarden met elkaar uitgewerkt. Het zijn de verbindende elementen in ons handelen. Ze geven aan waar we in geloven en hoe we willen zijn.

Verantwoordelijkheid:

  • Eigenaarschap tonen
  • Je eigen kwaliteiten benutten en vergroten
  • Daadkrachtig handelen

Bedenken wat je wilt leren en kenbaar maken wat je nodig hebt.

Gelijkwaardigheid:

Kansen creëren voor iedereen

Rekening houden met elkaar

Als collega’s naast elkaar staan (ook als je vanuit je functie verschillende rollen hebt).

Respect:

Jezelf en elkaar accepteren

Uitgaan van positieve intenties van de ander.

De ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Kwaliteit:

  • Werken aan de hand van de stappen: plannen, werken, checken en aanpassen.
  • Vastleggen, bespreken, borgen
Samenwerking:

  • Beseffen dat niemand het alleen kan.
  • Ervan uitgaan dat de ander (onvermoede) kwaliteiten heeft.
  • Elkaar raadplegen.
  • Met plezier werken: aandacht voor elkaar, met ruimte voor humor en passie.

anneke
‘Door het pamperen van leerlingen ontwikkel je aangeboren hulpeloosheid.’

‘Kijk met een ander oog naar de leerling.’

‘In overleg met de leerling zelf haalbare doelen stellen, werkt motiverend.’

‘Met een beetje lef kan het anders.’