Nieuwsbrief
De school mailt  gedurende het schooljaar  een aantal nieuwsbrieven. Deze verschijnen over het algemeen aan het einde van de maand. Hierin beschrijven wij de actuele en op handen zijnde gebeurtenissen.