Ouderactiviteitencommissie
De Ouderactiviteiten commissie bestaat uit ouders van leerlingen van De Wingerd. De Ouderactiviteiten commissie vergadert 3 à 4 maal per schooljaar over onderwerpen die voor ouders en hun leerlingen van belang zijn in relatie met de school. In de eerste vergadering wordt een jaarplanning gemaakt, hierbij is ook de teamleider aanwezig. Bij de volgende vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig.

De school kan de hulp van de ouderactiviteiten commissie inroepen bij activiteiten zoals zomerfeest, sportdag en vieringen. De ouderactiviteiten commissie kan op zijn beurt u als ouders/verzorgers weer inschakelen, dus wie weet doet de commissie  in de toekomst een beroep op u.

Voor vragen/opmerkingen/ideeën kunt u de ouderraad mailen:

info@dewingerd-damwald.nl