protocollen en afspraken
Op De Wingerd hanteren wij verschillende protocollen.
Medische protocollen en protocollen die te maken hebben met beleid.
Zo hebben we bijvoorbeeld protocollen voor pesten, besmettingsrisico’s, weglopen leerlingen, seksualiteit, internet, omgangscode personeel – leerling, schorsing toelating verwijderen van leerlingen, gedragsmatig moeilijke leerlingen, regels op school, medische protocollen etc.