Steunpunt SO Fryslân
Met de komst van de Wet Passend Onderwijs is er nog een grote verandering, de Ambulante Begeleiding op de reguliere school in de buurt, gaat de komende jaren verdwijnen. Omdat zowel het REC Fryslân als de Groep Ambulante Begeleiders een grote vraagbaak, steun en toeverlaat waren voor ouders en leerkrachten, zijn deze functies ondergebracht in het STEUNPUNT SO-FRYSLÂN.

Het loket is telefonisch en per e-mail elke werkdag van 8.30 – 16.30 uur te bereiken.

Contact gegevens:          Steunpunt SO Fryslân
Adres:                               Morra 2-3, 9204 KH  Drachten
Tel:                                    0512-381254
Email:                               info@steunpunt-sofryslan.nl

Heeft u vragen? De medewerkers van het Steunpunt zijn school-nabij en laagdrempelig benaderbaar.Het Steunpunt bestaat uit professionals die bij al hun activiteiten als doel hebben een bijdrage te leveren aan nog beter onderwijs voor alle kinderen en met name leerlingen met een (eventuele) beperking.De consulenten (voorheen ambulante begeleiders) werken onafhankelijk en ondersteunen in de driehoek kind/jongere, ouders en school/instelling.
Meer informatie:           http://www.steunpunt-sofryslan.nl