Taken en bevoegdheden

De schoolleiding (het managementteam of MT) bestaat uit de directeur en twee teamleiders. Zij hebben hun taken verdeeld. Samen sturen zij de organisatie aan. De directeur is eindverantwoordelijk. Het MT heeft geen lesgevende taken. Er is een teamleider SO en een teamleider VSO. Daarnaast zijn er zes interne begeleiders; drie voor het SO en drie voor het VSO. De intern begeleiders sturen de leerlingenzorg aan en adviseren het MT over het onderwijsleerproces.

In de groepen werken de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Een groep krijgt, indien mogelijk, les van niet meer dan twee verschillende groepsleerkrachten. De meeste groepen hebben een onderwijsassistent(e). De onderwijsassistent(e) werkt onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

In alle groepen kunnen stagiaires werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.