Ieder schooljaar stromen er weer leerlingen uit naar het VSO. Allemaal leerlingen die klaar zijn voor een nieuwe uitdaging, hoe groot of klein dan ook. Als team proberen we elke dag zoveel mogelijk uit elke leerling te halen en we zijn dan ook oprecht blij om te zien hoe iedere leerling zich op zijn eigen manier ontwikkelt!

In het schema is te zien dat al onze leerlingen die in 2015-2016 zijn uitgestroomd, naar het VSO zijn gegaan. We zijn blij met deze doorstroom van het SO naar het VSO.We zoeken steeds meer de samenwerking op met de SBO/Praktijkscholen. We zien namelijk kansen en mogelijkheden om leerlingen ook uit te laten stromen naar deze scholen. Tot noch toe is dit nog niet gerealiseerd, maar de verwachting is dat dit de komende jaren wel voor zal gaan komen. Dit vinden wij als team een mooie ontwikkeling!

 

Vandaar dat we onze schoolstandaard ook hebben aangepast: ‘De ambitie van SO De Wingerd is dat het percentage uitstroom naar SBO/Praktijkonderwijs stijgt naar 5% van de leerlingen.’

Meer weten over deze ontwikkelingen? Klik dan op bijgevoegde link.
Schoolstandaard uitstroom SO De Wingerd

We werken sinds een aantal jaren met ontwikkelingsperspectieven. We vinden het belangrijk om dit samen met ouders te doen.

Op deze manier wordt de relatie tussen school en thuis vergroot en kan er nog beter ingespeeld worden op wat iedere leerling nodig heeft. We stellen het ontwikkelingsperspectief op 10-jarige leeftijd definitief vast en vergelijken dit met het ontwikkelingsperspectief als de leerlingen uitstromen.

Het schema laat zien dat in schooljaar 15-16 40% van de leerlingen op 10-jarige leeftijd hetzelfde ontwikkelingsperspectief had als waarmee ze uitgestroomd zijn.

Onze ambitie is om dit naar 75% te brengen.