veiligheidsbeleid
Volgens de inspectie moet een school ‘de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel waarborgen, waarbij de sfeer veilig en ondersteunend voor de leerlingen dient te zijn’. Hier zijn wij het uiteraard mee eens. Als school willen wij ook inzicht hebben in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel. In verband hiermede is er het afgelopen schooljaar op stichtingsniveau ARBO-beleid en een Veiligheidsbeleid vastgesteld. Dit schooljaar willen we deze beleidsdocumenten school specifiek maken.