ziekmelding
Als er iets bijzonders is op school, dan krijgen de leerlingen een briefje mee naar huis of er komt een verhaal(tje) in de schoolkrant. Omgekeerd verwachten we van de ouders bij ziekte van een leerling een telefoontje of een mailtje, bij voorkeur ‘s morgens voor schooltijd. Wanneer we weten, dat de betreffende leerling ziek is, hoeven we ons niet ongerust te maken als zij / hij er bij aanvang van de lessen nog niet is.