De onderwijsinspectie speelt in het kader van het scholentoezicht een rol door regelmatig de school te bezoeken en een oordeel uit te spreken over een aantal kwaliteitsaspecten.

Om de kwaliteit in de gaten te houden kun je het oordeel van de inspectie afwachten, maar je kunt ook zelf initiatief nemen. Dit doen wij als SO ook door vanaf nu jaarlijks een audit te organiseren.