Foto 1 Geen leerling vrije dag i.v.m. het 4 dagen rooster