Klassenavond/informatieavond
Naast de voortgangsgesprekken, kunnen er gesprekken op initiatief van de school of op verzoek van ouders plaatsvinden. U wordt hiervoor op school uitgenodigd. Wanneer een leerling 12 jaar is, vindt er samen met de ouders een gesprek plaats over de meest geschikte school voor voortgezet onderwijs. In dit gesprek worden tevens gezamenlijke afspraken gemaakt over hoe we de leerling het beste kunnen voorbereiden op de vervolgsituatie.