Betrokken ouders is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We vinden het fijn om ouders binnen de school te zien, zoeken graag de samenwerking met ouders op en vinden dat ouders een wezenlijk onderdeel zijn van hoe en wat onze leerlingen leren.

Om ervoor te zorgen dat we gehoor geven aan de mening van ouders nemen we tweejaarlijks een ouderenquête af.

Dit schooljaar hebben we in februari ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen over het onderwerp: ‘ontwikkelingsperspectief en de daarbij horende gesprekken’.
Bijna de helft van de ouder(s)/verzorger(s) heeft de vragenlijst ingevuld.
89 tot 92% procent van de ouders zijn erg tevreden over de inhoud van het OPP en de voortgangsgesprekken rondom de ontwikkeling van hun zoon/dochter. Dit vinden we erg fijn!

De leesbaarheid van het document kan nog op een aantal punten verbetert worden. Er komt naar voren dat het soms nog moeilijk blijkt het document te lezen zonder uitleg van de leerkracht. Dit zien we graag anders en gaan we dus ook oppakken. Een waardevolle aanvulling vanuit de ouders.

Benieuwd naar het volledige verslag? Klik op bijgevoegde link.

Uitslag Ouderenquete 2016-2017 SO De Wingerd