Foto 1 Tip van de dag 26: de fijne motoriek en voetbal