Visie
Wat gaan we de komende jaren doen om dit mogelijk te maken? Dit is waar we binnen De Wingerd voor gaan.

  •  Acceptatie van iedere leerling om wie hij is en wat hij wel of niet kan.davy
  • Samenwerken aan de toekomst van elke leerling: aan de persoonlijke ontwikkeling in combinatie met meetbare leeropbrengsten.
  • Een adequaat schoolklimaat gekenmerkt door rust, structuur en duidelijkheid, gericht op ruimte geven én gericht beperken.
  • Een positieve basishouding van vertrouwen en bemoediging .
  • Uitdagend en boeiend onderwijsaanbod, in de school en haar omgeving.
  • Meebewegen met de voortdurende veranderingen in de samenleving.
  • Een gezamenlijk doel nastreven met de ouders als partners, passend bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling