Evaluatie – rapportage    (20-min.gesprekken)
In het groepsplan staat voor de leerling welke doelen we willen bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen, bewegingsonderwijs etc.

Gedurende het schooljaar zijn er twee  ouderavonden waarop de leerkracht met ouders de ontwikkeling  van hun zoon/dochter bespreekt. Ouders krijgen ook de mogelijkheid om, tijdens deze avonden, een gesprek aan te gaan met specialisten en/of vakleerkrachten.